بنیاد کرامت رضوی

ارز مسافرتی

یکی از مسئولین شعبه بانک ملی مستقر در پایانه مرزی مهران گفت: زائرین باید ارز مسافرتی خود را در پایانه‌های مرزی یا شهرهای عراق دریافت کنند.