بنیاد کرامت رضوی

آماده سازی

مراسم آماده‌سازی هدیه متبرک رضوی به همت بنیاد کرامت امام رضا(ع) در مهدیه تهران برگزار شد.