تصاویر ارسالی شما در حال آپلود می باشد لطفا منتظر بمانید

به کمک هم میتوانیم یاریگر باشیم

بنیاد کرامت
بانی زیارت
شـما مـی توانید از میان مـبالغ پـیشنهادی گزینه ای را انـتخاب و یا خـودتـان مـبلغی را وارد کنید...
5000 تومان
10,000 تومان
20,000 تومان
50,000 تومان
100,000 تومان
200,000 تومان
مبلغی را وارد نمایید

همه با هم بانی زیارت شویم، برای محرومینی که نمی‌توانند مسافر اربعین باشند…

آستان قدس رضوی، معادل کمک‌های مردمی سهیم خواهد شد.

هدف
1,000,000,000
جمع آوری شده
350,000,000
موفقیت
35%