تصاویر ارسالی شما در حال آپلود می باشد لطفا منتظر بمانید

به کمک هم میتوانیم یاریگر باشیم

ماه: بهمن 1398

با حمایت بنیاد کرامت رضوی ۲۰ نفر از توانیابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر مشول به کار شدند

خدمات‌رسانی بنیاد کرامت در روستاهای سیل‌زده سیستان و بلوچستان با بازسازی راه‌ها و ساخت سیل‌بندها و یک مدرسه در بخش‌های چاهان و زیردان ادامه دارد.