بنیاد کرامت رضوی

ماه: فوریه 2020

با حمایت بنیاد کرامت رضوی 20 نفر از توانیابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر مشول به کار شدند

خدمات‌رسانی بنیاد کرامت در روستاهای سیل‌زده سیستان و بلوچستان با بازسازی راه‌ها و ساخت سیل‌بندها و یک مدرسه در بخش‌های چاهان و زیردان ادامه دارد.