آزمون

  الف) سوالات آموزش ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و اجتماعی و نحوه فعالیت در رسانه های مجازی:

  ۱)سه مدل فرم یا ریخت محتوا را نام ببرید.

  ۲)شما در کانون خدمتی خود تا کنون در زمینه (تولید محتوا) چه اقداماتی انجام داده اید؟ (شرح کامل).

  ب) آموزش شبکه سازی تشکل های اجتماعی

  ۱) شما در کانون خدمتی خود تا کنون در زمینه "شبکه سازی اجتماعی" چه اقداماتی انجام داده اید..

  ۲) ظرفیت های آستان قدس رضوی در شبکه سازی اجتماعی چیست؟

  ج) معرفی ۲۰ تخصص مورد نیاز در روابط عمومی

  ۱) با توجه به بیست تخصص مورد نیاز در روابط عمومی لطفا درباره دو تخصص مهم که در حوزه فعالیت خودتان اقداماتی را انجام داده اید توضیح فرمایید.

  ۲) روابط عمومی را در یک عبارت کوتاه و مختصر با توجه به مباحث مطروحه در کلاس تعریف کنید.

  5K & 10K Registration Form