سید وحید سعادت

معاون محترم طرح و برنامه 

  1. تدوین اهداف کلان ، تدوین اهداف کمی ، نقشه راه فعالیت‌ها و شاخص های موفقیت در حوزه های ماموریتی
  2. تهیه برنامه سالانه و تعیین حد مطلوب زمان اجرای طرحها و پروژه‌‎های مختلف بنیاد با مشارکت واحدهای تابعه
  3. تدوین راهبردها و پیگیری جاری سازی برنامه‌ها در سطح واحدهای تابعه و کنترل و نظارت بر آنها
  4. تنظیم گزارش در مورد مشکلات پیشرفت فعالیت‌ها، طرحها و برنامه‌ها و نارسائیهای احتمالی و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها
  5. انجام مطالعات و تحقیقات لازم در راستای تحقق وظایف و مأموریتهای بنیاد و موسسات تابعه
  6. بررسی و اظهار نظر در مورد اعتبارات پیشنهادی واحدهای تابعه با توجه به منابع و خط‌مشی‌های مالی بنیاد و اولویت برنامه‌های آن
  7. نظارت بر اجرای بودجه مصوب واحدها
  8. طراحی و ایجاد سازوکارهای افزایش منابع درآمدی بنیاد و واحدهای تابعه