بنیاد کرامت رضوی

بایگانی‌ها: معاونت ها

علیرضا حبیبی معاون اداری مالی و پشتیبانی تدوین برنامه‌ و سیاستهای اجرایی و عملیاتی در حوزه های مالی و اداری و منابع انسانی کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه معاونت مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز بنیاد و پیگیری تصویب و تأمین و تخصیص بهینه منابع به واحدهای […]

سید وحید سعادت معاون محترم طرح و برنامه  تدوین اهداف کلان ، تدوین اهداف کمی ، نقشه راه فعالیت‌ها و شاخص های موفقیت در حوزه های ماموریتی تهیه برنامه سالانه و تعیین حد مطلوب زمان اجرای طرحها و پروژه‌‎های مختلف بنیاد با مشارکت واحدهای تابعه تدوین راهبردها و پیگیری جاری سازی برنامه‌ها در سطح واحدهای […]