تصاویر ارسالی شما در حال آپلود می باشد لطفا منتظر بمانید

به کمک هم میتوانیم یاریگر باشیم

بنیاد کرامت

بایگانی: معاونت ها

اعضای این معاونت شامل: مسؤول اداری و مالی کارشناس مسؤول رسیدگی به اسناد کارشناس مسؤول صدور اسناد کارشناس حسابداری اموال و انبار مسؤول پشتیبانی کارپرداز پشتیبانی خدمات دو نگهبان

شامل: کارشناس مسؤول امور بین الملل

شامل: کارشناس مسؤول امور بانوان

اعضای این معاونت شامل: مسؤول برنامه‌­های تلویزیونی مسؤول فضای مجازی مسؤول امور مشارکت­ها

اعضای این معاونت شامل: مسؤول تشکل‌­های خیریه و رهبران اجتماعی مسؤول امور استان­ها مسؤول شبکه داوطلبان

اعضای این معاونت شامل: مسؤول برنامه­ ریزی راهبردی مسؤول بودجه و نظارت مسؤول فن­‌آوری و فرآیندها کارشناس مسؤول برنامه‌­ریزی