مدیرعامل بنیادکرامت از غرفه مرکزمشاوره بازدید کرد

1401/02/10 اردیبهشت

درسومین روز از برپایی نمایشگاه قرآنی درنمایشگاه بین المللی اصفهان مدیرعامل بنیادکرامت از غرفه مرکزمشاوره بازدید کرد.

در روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ محمدحسین اُستادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از غرفه مرکزمشاوره رضوی اصفهان دیدن کرد و در گفتگویی با مدیر و خادمیاران و مشاوران این مرکز گفت: سیاست ها و برنامه های آستان درحوزه مشاوره تدوین شده و دراولین فرصت ابلاغ می گردد.
سعیدزرمهر مدیرمرکزمشاوره رضوی اصفهان ضمن تشکر از حضور مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در اصفهان، خلاصه ای از فعالیت های این مرکز را عنوان داشت و گفت: ارتباط مستمر خادمیاران با بدنه جامعه برای انتقال نیازهای آن ها و ارتقاء سطح معنوی جامعه یک ضرورت راهبردی است.
وی درادامه گفت: برپایی غرفه هایی در سطح شهر برای ارتباط نزدیکتر با مردم امری الزامی ایست و باید سیاستگذاری های آستان قدس و بنیاد کرامت به این سمت برود.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: