تصاویر ارسالی شما در حال آپلود می باشد لطفا منتظر بمانید

به کمک هم میتوانیم یاریگر باشیم

بنیاد کرامت

پروژه آهو

شبکه مهربانی آهو چیست؟

آهو یک پلتفرم مردمی و غیرانتفاعی است که به عنوان واسط بین ۴ چهار شبکه حامیان، کنشگران، داوطلبان و نیازمندان عمل می کند.

شبکه حامیان: بانیان خیر اعم از حقیقی و حقوقی که به صورت نقدی و اقلامی کمک هایی را تامین می کنند.

شبکه کنشگران: تشکل های خیریه غیردولتی، اشخاص مرجع و نهادهای دارای مسوولیت های اجتماعی خصوصی و حاکمیتی که مسوولیت اقدامات خدمت رسانی را به عهده می گیرند.

شبکه داوطلبان: افرادی که اعلام آمادگی می کنند تا به صورت افتخاری و داوطلبانه به کمک شبکه کنشگران بیایند.

شبکه نیازمندان: افرادی که به واسطه فقر و محرومیت یا بحران های طبیعی دچار مشکلات شده و نیازمند کمک هستند.

ضرورت شکل گیری شبکه مهربانی آهو چیست؟

حامیان و خیرین همواره برای کمک کردن به دنبال معتبرترین تشکل ها و افراد می گردند که پول و امکانات را به نیازمندترین نقاط هدف برسانند. خیریه ها هم همواره برای رفع نیاز محرومین به دنبال جذب کمک های خیرین هستند. بسیاری از افراد هم می خواهند به صورت داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی مشارکت کنند، اما نمی دانند به کجا متصل شوند.

شبکه مهربانی آهو با اتصال این شبکه ها تلاش می کند نیاز را در کوتاه ترین زمان و به مناسب ترین صورت برآورده سازد.

۳) موضوعات خیر چگونه به آهو معرفی می شوند؟

موضوعات خیر توسط شبکه کنشگران معرفی می شوند شامل:

  1. تشکل های خیریه غیردولتی
  2. اشخاص مرجع
  3. نهادهای دارای مسوولیت اجتماعی

۴) آهو چگونه بر فعالیت های خیر نظارت می کند؟

۱٫ تایید اعتبار و بررسی سوابق کنشگران اجتماعی

۲٫ بازدید میدانی چهره های محبوب مردم از فعالیت ها

۳٫ دریافت و ارزیابی گزارشات مالی تشکل ها و عناصر اقدام کننده

۵) گردش مالی در آهو چگونه است؟

کمک های مردمی بدون هیچ واسطه ای و به صورت مستقیم به حساب معرفی کننده موضوع خیر می رود. شبکه مهربانی آهو غیرانتفاعی بوده و در مواردی که هزینه های اداره آهو در دوره زمانی معین از معرفی کنندگان موضوع تامین نشود، پنج درصد از کمک ها را برای اداره شبکه دریافت می کند و در غیر این صورت هیچ گونه برداشتی نخواهد داشت.

۶) سیاست های اصلی سایت آهو چیست؟

۱٫ شفافیت مالی به لحظه و گزارش عملکرد مستمر

۲٫ زمینه سازی برای حضور گسترده مردمی در فعالیت های اجتماعی

۳٫ عدم تصدی گری و ایفای نقش واسط میان شبکه های حامیان، کنشگران، داوطبان و نیازمندان