بنیاد کرامت رضوی

آستان قدس رضوی

بنیاد کرامت رضوی

بنیاد کرامت رضوی چیست

چرا بنیاد کرامت رضوی؟

بنیاد کرامت رضوی به عنوان نهادی مردمی و جهادی، تحت اشراف تولیت آستان قدس رضوی تشکیل شده تا منابع اختصاص یافته از آستان قدس رضوی و حق تولیت این جایگاه، در فعالیت‌هایی اثربخش و ماندگار جریان یابد در این راستا و به منظور تحقق خواست مقام معظم رهبری از آستان قدس رضوی  برای خدمت‌رسانی به مردم به ویژه نیازمندان، بنیاد کرامت رضوی خدمات خویش را ارائه می‌نماید

گالری